کمپانی Meisinger یکی از گرانترین برنامه ها در زمینه تمامی فرزها, برش های جراحی, ترفاین ها, دریل ها ارایه می دهد. ساخت و سازهای بهینه در مورد کیفیت این ابزار کاملاً اثبات شده و توانسته است همواره پیشگام در ارایه و تولید سرفرزهای جراحی، کیت های جراحی و انواع بهترین کیت های مختلف در زمینه جراحی را شامل شود.

نمایش یک نتیجه